Usługi dla farmacji i dziedzin pokrewnych

Audyty jakości

Audyt pozwoli na identyfikację luk, które wymagają zaadresowania oraz określi potencjał do obniżenia kosztów procesów jakościowych. Jakość powinna wspierać biznes.

Audyty dostawców

  • Audyty jakości dostawców substancji czynnych (API) na całym świecie przez doświadczonych i kompetentnych audytorów pod kątem zgodności z wymaganiami EU i FDA,
  • Audyty jakości dostawców substancji pomocniczych i materiałów opakowaniowych,
  • Audyty wytwórców i laboratoriów kontraktowych,
  • Audyty dostawców usług, np. transportowych.

Diagnostyczne audyty jakości

  • Kompleksowe audyty jakości całości lub części miejsca wytwarzania pod kątemzgodności z aktualnymi przepisami, w efekcie których nastąpi identyfikacja luk oraz ich priorytetyzacja,
  • Weryfikacja procesów jakościowych pod kątem efektywności operacyjnej i kosztowej,
  • Audyty due diligence.

Specjalistyczne audyty jakości

  • Audyty systemów komputerowych,
  • Audyty procesu (np. kontroli zmian, walidacji, reklamacji, itd.),
  • Audyty produktu.
KONTAKT
Zadzwoń
+48 695 350 380


Napisz
Wypełnij formularz lub wyślij maila