Usługi dla farmacji i dziedzin pokrewnych

Systemy jakości

Procesy jakościowe powinny być zgodne zprzepisami, wspierać biznes oraz być efektywne operacyjnie i kosztowo.

Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące tworzenia i zmian systemu jakości.

Wdrożenie Systemu Jakości

 • Opracowanie dokumentacji systemowej,
 • Standardowych Procedur Operacyjnych i optymalizację przyjętych rozwiązań,
 • Opracowanie systemu procedur jakościowych do zarządzania systemami komputerowymi,
 • Przygotowanie Umów Technicznych/Jakościowych,
 • Nadzór nad kwalifikacją i walidacją,
 • Zarządzanie lub koordynowanie projektami jakościowymi.

Systemy komputerowe

 • Walidacja systemów komputerowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami,
 • Wdrożenie systemu jakości dotyczącego zarządzania systemami komputerowymi,
 • Wsparcie przy zakupie nowych systemów komputerowych,
 • Przegląd systemu jakości pod kątem systemów komputerowych.

Wdrażanie Kluczowych Programów Jakości

 • Program gotowości do inspekcji (instrukcje, procedury i narzędzia),
 • Program planowania i raportowania (wskaźniki jakościowe KPI, plany jakości, okresowe raporty jakości, okresowe przeglądy przez kierownictwo),
 • Program zarządzania kryzysem,
 • Opracowanie Księgi Jakości i Polityk Jakości,
 • Program GDP (Dobrej Praktyki Dystrybucji) produktów leczniczych i substancji czynnych w zakresie dystrybucji prowadzonej przez wytwórców, importerów i dystrybutorów (w tym hurtownie).

Zarządzanie Ryzykiem Jakości

 • Wdrażanie narzędzi do zarządzania ryzykiem (w tym ISHIKAVA, 5xWHY, FMEA, FTA, HACCP, PHA, RRF),
 • Ustanawianie procesów zarządzania ryzykiem jakości,
 • Udział w działaniach wyjaśniających dotyczących przyczyny rzeczywistej,
 • Wykonanie oceny ryzyka dla obszarów produkcyjnych.
KONTAKT
Zadzwoń
+48 695 350 380


Napisz
Wypełnij formularz lub wyślij maila